Forandringsledelse og -implementering

Processer for forankring er elementer der ofte glemmes ved nyimplementering. I og med at forandringer er blevet en fast del af alle moderne virksomheders virke, vedbliver det at sikre den gode forankring af og opbakning til forandringen at være en udfordring. Hvad enten jeres behov omfatter rådgivning på sidelinien eller en primus motor for at drive forandringen, vil jeg kunne bistå med den nødvendige indsats.

At etablere forankring af nye indsatser er der ikke en skabelon for, da det afhænger fuldt ud af forandringens type og omfang såvel som de udfordringer den mødes af. Men der er nogle spørgsmål man kan stille, der kan bidrage til en plan for forandringens forankring. Det er spørgsmål så som hvilken ændrede adfærd der ønskes, om der findes forandringsvillige i organisationen, der kan bistå til forandringens gennemførelse og forankring. Med udgangspunkt i en afdækning af forandrings omfang og udfordringer, vil jeg sammen med jer kunne udarbejde de nødvendige tiltag, der kræves. Eksempler på tiltag kan være:

  • Plan for kommunikation med slutbrugere, herunder forventningsafstemning og løbende orientering.
  • Model for omlægning af administrative arbejdsgange
  • Estimater over ressource- og kompetencebehov for gennemførsel

For at sikre den bedst mulige strukturerede fremdrift i forandringen, udarbejder jeg løbende oplæg til handlingsplaner, der kan sikre det nødvendige overblik over forandringens status og fremdrift.