Program- og projektledelse

Implementering af Navision Stat på med tilhørende økonomisystemer på Københavns Universitet og implementering af ESDH-systemer i kommuner er eksempler på programmer, der både  omfattede en indgående foranalyse af behov for integrationer til eksisterende fagsystemer foruden en afdækning af supportbehov ved idriftsættelse.