Ydelser

Facilitering af workshops, implementeringsopgaver, rådgivning eller…

Jeg beskæftiger mig med mange opgaver indenfor det IT-faglige område, og kommer ind i projekter på vidt forskellige tidspunkter i deres forløb. Det kan være udviklingen af en business case forud for en styregruppebeslutning eller et totalforløb omfattende rådgivning, markedsanalyse, kravspecificering og projektledelsesbistand til implementering af en valgt løsning.

Uanset ydelsens art har jeg følgende udgangspunkt for ethvert samarbejde, jeg indgår:

  • Grundighed

Arbejdet skal laves ordentligt. Det er ikke ensbetydende med, at det ikke kan laves hurtigt – Det afhænger ubetinget af opgavens karaktér. Men det betyder, at I som virksomhed skal føle, at grundelementerne i vores samarbejde er på plads. At man møder til tiden, at man overholder, hvad der er aftalt, eller at der er styr på noget så simpelt som versioneringen af dokumenter er blot eksempler på, hvad det indebærer.

  • Værdi

I skal som virksomhed have en værdi ud af det arbejde, jeg leverer. Det kan være en strategi-optimering, der fører til en mere effektiv anvendelse af ressourcerne, bibringelse af et system der optimerer processerne eller en workshop, der sikrer en højere grad af medforståelse  hos de berørte medarbejdere, et nyt it-system måtte ramme. Jeg har ingen interesse i at levere et stykke arbejde, som ikke giver jeres virksomhed en mérværdi, og ser jeg en anden vej, til en mere effektiv udnyttelse af mine indsatser, kan I som virksomhed stole trygt på, at jeg gør jer opmærksom på det.

  • Indlevelse og gensidig forståelse

Jeg forsøger at sætte mig i mine kunders sted, og bilder mig ind, at jeg ikke er helt ringe til det. Det er således en vital del af mit arbejde, at jeg indledende sikrer mig en god forståelse for kundens reelle behov med henblik på at sikre optimale løsninger. Dernæst bærer mit arbejde præg af en stræben efter at opnå gensidig forståelse både indledende men særligt undervejs i vores samarbejde.